LT EN DE
3.jpg

INTEGRACIJA PER DAILĘ

Neregys mieste

2005 m. KIG “Kvadratas” pradėjo vykdyti socialinį-kultūrinį projektą “Neregys mieste”.


Šis projektas yra pradinis veiklos, skirtos žmonių su regėjimo negalia integracijai į visuomenę ir kasdienę aplinką, etapas. Pagrindinė projekto nuostata —dalyvavimas bendruomenės kultūriniame gyvenime nėra vien matančiųjų privilegija. Projekto metu bus kuriami Vilniaus miesto iškilieji žemėlapiai, kurie padėtų Vilniuje gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams geriau orientuotis Vilniaus mieste; organizuojamos taktilinės taikomojo meno autorinių kūrinių parodos, sudarytos sąlygos kurti Grupės meninėse dirbtuvėse.


Projekto dalyviai gilinasi į specifinius aklųjų ir silpnaregių meno suvokimo, kūrybos aspektus, konsultuojasi ir bendradarbiauja su specialistais iš Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Aklųjų bibliotekos, kitų susijusių įstaigų.

 

VILNIAUS M. SAV. DIENOS CENTRAS "ŠVIESA"

Įgyvendiname demokratinės visuomenės humaniško požiūrio į asmenis, turinčius proto negalią formavimo programą, kurios tikslas -  nukreipti visuomenės požiūrį į asmenų, turinčius proto negalią, galias ir gebėjimus. Viena iš šios programos priemonių – žmonių, turinčių proto negalią kūrybinių gebėjimų pristatymas.